เดือนที่อากาศดีที่สุดในการเดินทางมาเยือนเกาะ

Visitors: 23,579