เดือนที่อากาศดีที่สุดในการเดินทางมาเยือนเกาะ

 

เดือนที่อากาศดีที่สุด ในการเดินทางมาเยือนเกาะนาวโอพี ทะเลพม่า
ตัั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศในช่วงนี้จะสบายมาก
เกาะมีความงดงามอย่างยิ่ง ท้องฟ้าใส และมีแดดตลอด แต่อากาศไม่ร้อนมาก
เนื่องจากมีลมอ่อนๆ พัดตลอดเวลา


 

            

Visitors: 36,384